Vesterålen Fotoklubb (VFK)

April 2019Månedens bilde

Opprettet av Leder VFK 05 april, 2019 05:34:40

Blog image
Uvær 23. mars. Teigan, Hadseløya. Canon EOS 5D iV, EF 100-400 IS II USM, tatt på 100 mm, ISO 400, 1/350s f11
Foto: Sven Fredriksen

Kontingent 2019Om oss

Opprettet av Leder VFK 04 april, 2019 15:36:59

Voksen: 500,-
Familiemedlem nr. 2: 250,-
Skoleelev, student inntil 25 år: 250,-

Giro fås hos kasserer. Se http://www.vefoto.no/#category5
Medlemsåret er 1. januar til 31. desember.

Klubbkveld 4. april kl. 20:00Kunngjøringer

Opprettet av Leder VFK 26 mars, 2019 18:12:21


Program

Sortland Videregående skole kjeller

• Billedbehandling: Yvonne finner en video / vi diskuterer innhold i plenum

• Månedens bilde

• Mitt bilde v/Yvonne

• Sven Fredriksen viser bilder fra Afrika


Husk bidrag til månedens bilde!

Sendes til mndbilde@vefoto.no. Frist: torsdag kl. 15:00.

• Inntil 2 bilder pr. deltaker

• Filformat .jpg

• Bildekvalitet, oppløsning lengste side max 3072 piksler

• Helst fargerom sRGB. Annet fargerom kan føre til at farger ikke vises korrekt

• Vinner må stå over neste to konkurranser og er med å juryerer neste månedens bilde

Vi sees!

Styret


Mars 2019Månedens bilde

Opprettet av Leder VFK 12 mars, 2019 12:57:31

Blog image
Winter wonderland Hovden Bø i Vesterålen.
Foto: Line Kristiansen

Protokoll årsmøte 2019Referater

Opprettet av Leder VFK 11 mars, 2019 21:50:11

Protokoll årsmøte 2019

Til stede 11 medlemmer

Sak 1
Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent, ingen innvendinger.

Sak 2
Valg av møteleder og referent.

Innkommende forslag Sten Are Nilsen som møteleder, Kurt Heggelund sa seg villig til å være møteleder og foreslo Sten Are til referent.

Kurt ble enstemmig valgt til møteleder

Sten Are Nilsen ble enstemmig valgt til referent.

Sak 3
Valg at to til å underskrive protokoll.

Følgende ble foreslått: Thorbjørn Jentoftsen og Sven Fredriksen

Thorbjørn Jentoftsen ble enstemmig valgt.

Svein Fredriksen ble enstemmig valgt.

Sak 4
Årsmelding

Årsmelding ble lest opp, det fremkom ingen spørsmål eller innsigelser på årsmeldingen.

Årsmeldingen godkjent.

Sak 5
Regnskap

Regnskapet ble opplest og gjennomgått av kasserer Raymond Ramstad.

Det fremkom ingen spørsmål til regnskapet.

Regnskapet var revidert av Thorbjørn Jentoftsen

Regnskapet godkjent.

Sak 6
Medlemskontingent

Årsmøtet besluttet å følge innstillingen fra styret om å ikke øke kontingenten kommende år.

Kontingenten blir da 500,- kr for medlemmer. 250.- kr for familiemedlem nr 2. og 250,- Kr for Skoleelev / student.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7

Valg

En utakknemlig jobb ifg. leder i valgkomiteen Aina Midttun

Da leder ikke kunne stille til gjenvalg, som først antydet måtte valgkomiteen finne ny leder . Noe som ikke var helt enkelt.


Følgende er på valg. Kasserer, revisor og leder. Samt valgkomité.

Raymond Ramstad tok gjenvalg som kasserer. Enstemmig valgt

Thorbjørn Jentoftsen tok gjenvalg som revisor. Enstemmig valgt.

Følgende ble foreslått til Valgkomiteen. Lars Prytz og Leif Halland

Lars Prytz ble enstemmig valgt.

Leif Halland ble enstemmig valgt.

Da Lars Prytz hadde sagt seg villig til å være leder men av helsemessige årsaker måtte trekke seg fra styret var det ingen enkel jobb med å finne en erstatte. Det ble diskutert om Lars kunne stå som leder, for at ikke klubben skulle legges død. Å legge klubben død var ikke ønskelig av medlemmene. Da ingen ville stille som leder sitter nå klubben uten leder og det må kalles inn til et ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte blir Torsdag 7 Mars kl. 20:00.

Innbetalt kontingent vil bli tilbakeført til medlemmene. Minus 175.- kr som er kontingenten til nsff og årboka, om klubben opphører/legges død.

Etter mye fram og tilbake sa Kurt ja til å sitte som leder frem til Lars blir frisk.

Dette ble 10 for og 1 stemme mot Kurt Heggelund som leder.

Kurt ble da leder fremover..

Årsmøtet vedtar at vi stryker innkallingen til ekstraordinært årsmøte.

Sak 8
Innkommende saker

Ingen innkommende saker.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 21.40

Sven Fredriksen Thorbjørn Jentoftsen

Sign. Sign.

Klubbkveld 7. marsKunngjøringer

Opprettet av Leder VFK 04 mars, 2019 10:52:01

Klubbmøte torsdag 7. mars kl. 20.00

SVGS kjeller

Program
• Bildevurdering
- Vi tar for oss bildene fra Årets fotograf
• Årets Fotograf Vi bestemmer tema for Årets Fotograf 2019
• Månedens bilde
• Mitt bilde v/Yvonne


Husk bidrag til månedens bilde!

Sendes til mndbilde@vefoto.no. Frist: torsdag kl. 15:00.
• Inntil 2 bilder pr. deltaker
• Filformat .jpg
• Bildekvalitet, oppløsning lengste side max 3072 piksler
• Helst fargerom sRGB. Annet fargerom kan føre til at farger ikke vises korrekt
• Vinner må stå over neste to konkurranser og er med å juryerer neste månedens bilde

Vi sees!
Styret

Februar 2019Månedens bilde

Opprettet av Leder VFK 18 feb., 2019 23:10:52

Blog image"Mot lyset. Pilegrim på vei mot Santiago de Compostela."

1/60 sek. - f/10 - ISO 400 - 60 mm.

Foto: Lars Prytz

Januar 2019Månedens bilde

Opprettet av Leder VFK 18 jan., 2019 10:11:02

Blog image

Gepardungene lærer å speide... , Maasai Mara Nasjonalpark, Kenya

Canon 5D IV, EF 100-400 f4,5 - 5,6 IS II USM + 1,4x III : 280 mm, ISO 320, f8 1/1500s

Foto: Sven Fredriksen

Årsmøte 2019Kunngjøringer

Opprettet av Leder VFK 15 jan., 2019 09:32:38

Årsmøte 2019
Torsdag 7. februar kl. 20:00.
Sortland Videregående Skoles kjeller

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Valg av møteleder og referent

Sak 3: Valg av to personer til underskrift av protokoll

Sak 4: Årsmelding 2018

Sak 5: Regnskap 2018

Sak 6: Fastsettelse av kontingent

Sak 7: Valg

Styremedlemmer : Velges for to år.
Leder : Velges for ett år.
På valg : Raymond Ramstad og Lars Prytz.
Valgkomite : Velges for ett år. Aina Midttun og Leif Halland er på valg.
Revisor : Torbjørn Jentoftsen er på valg.

Valgkomitéens innstilling:

Raymond Ramstad : Gjenvalg
Lars Prytz : På valg
Torbjørn Jentoftsen : Gjenvalg

Enkel servering

Hvis du ønsker å melde saker til årsmøtet, må de være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet avholdes. Saker sendes leder@vefoto.no.

Styret


Klubbmøte januarKunngjøringer

Opprettet av Leder VFK 15 jan., 2019 09:27:48

Klubbmøte torsdag 17. januar kl. 20.00

SVGS kjeller

Program

• Bildevurdering
- Vi tar for oss bildene fra Hustadvika Fotoklubb

• Månedens bilde

• Mitt bilde v/SvenVi sees!

Styret