Vesterålen Fotoklubb (VFK)

Juni 2019Månedens bilde

Opprettet av Leder VFK 08 juni, 2019 19:14:04

Blog image
Bildet er tatt fra Reno-Vest mot nord, mot Gavelfjord og Andøya den 04.06.2019 kl. 0059. Kamera Canon 7D med Canon 18-200mm, f/9, eks.1/400sek, Iso-100, -0,3 trinn, 80mm.
Tekst og foto: Torbjørn Jentoftsen

Klubbkveld 6. juni kl. 18:00Kunngjøringer

Opprettet av Leder VFK 04 juni, 2019 00:28:18

Program

Sesongavslutning

- tur til Ingelsfjorden (Yvonne og Tore). Vi må ant. parkere med hovedveien og samkjøre ned.

- vi møtes ved Cirkle K på Sortland kl. 18.00 og avtaler samkjøring

- klubben skaffer engangsgriller

Månedens bilde

Vi fotograferer og viser bildene på september-møtet


Værmeldinga ser bra ut. Men, hvis det blir dårlig vær utsetter vi turen, Følg med på E-post.

Husk bidrag til månedens bilde. Se tilsendt epost.


StyretTema Årets Fotograf 2019Årets Fotograf

Opprettet av Leder VFK 21 mai, 2019 02:18:35

Det kom inn 16 forslag på tema til Årets Fotograf 2019. Etter avstemning på april-møtet ble følgende tema valgt:


Svart/Hvit

Nordlandsnetter

Urbant

Retro

- lengste side 2400 pixler

- fargerom sRGB

- ett bilde pr. tema

- vinner presenteres på desembermøte

Bildene leveres via NSFF innen kl.23:58 den 06.10.19

Styret

Mai 2019Månedens bilde

Opprettet av Leder VFK 13 mai, 2019 18:03:48

Blog image

Hopperstad stavkirke, Vik i Sogn.

1/80 sek. - f/14 - ISO 100 - 32 mm.

Foto: Lars PrytzKlubbkveld 2. mai kl. 20:00Kunngjøringer

Opprettet av Leder VFK 02 mai, 2019 12:44:46

Klubbkveld torsdag 2. mai kl. 20:00

• Fotografering ute ca. en time, redigering av bilder.
• Månedens bilde
• Vi ser på innsendte mobilbilderHusk bidrag til månedens bilde!

Sendes til mndbilde@vefoto.no. Frist: torsdag kl. 15:00.

• Inntil 2 bilder pr. deltaker

• Filformat .jpg

• Bildekvalitet, oppløsning lengste side max 3072 piksler

• Helst fargerom sRGB. Annet fargerom kan føre til at farger ikke vises korrekt

• Vinner må stå over neste to konkurranser og er med å juryerer neste månedens bilde

Vi sees!

Styret
April 2019Månedens bilde

Opprettet av Leder VFK 05 april, 2019 05:34:40

Blog image
Uvær 23. mars. Teigan, Hadseløya. Canon EOS 5D iV, EF 100-400 IS II USM, tatt på 100 mm, ISO 400, 1/350s f11
Foto: Sven Fredriksen

Kontingent 2019Om oss

Opprettet av Leder VFK 04 april, 2019 15:36:59

Voksen: 500,-
Familiemedlem nr. 2: 250,-
Skoleelev, student inntil 25 år: 250,-

Giro fås hos kasserer. Se http://www.vefoto.no/#category5
Medlemsåret er 1. januar til 31. desember.

Klubbkveld 4. april kl. 20:00Kunngjøringer

Opprettet av Leder VFK 26 mars, 2019 18:12:21


Program

Sortland Videregående skole kjeller

• Billedbehandling: Yvonne finner en video / vi diskuterer innhold i plenum

• Månedens bilde

• Mitt bilde v/Yvonne

• Sven Fredriksen viser bilder fra Afrika


Husk bidrag til månedens bilde!

Sendes til mndbilde@vefoto.no. Frist: torsdag kl. 15:00.

• Inntil 2 bilder pr. deltaker

• Filformat .jpg

• Bildekvalitet, oppløsning lengste side max 3072 piksler

• Helst fargerom sRGB. Annet fargerom kan føre til at farger ikke vises korrekt

• Vinner må stå over neste to konkurranser og er med å juryerer neste månedens bilde

Vi sees!

Styret


Mars 2019Månedens bilde

Opprettet av Leder VFK 12 mars, 2019 12:57:31

Blog image
Winter wonderland Hovden Bø i Vesterålen.
Foto: Line Kristiansen

Protokoll årsmøte 2019Referater

Opprettet av Leder VFK 11 mars, 2019 21:50:11

Protokoll årsmøte 2019

Til stede 11 medlemmer

Sak 1
Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent, ingen innvendinger.

Sak 2
Valg av møteleder og referent.

Innkommende forslag Sten Are Nilsen som møteleder, Kurt Heggelund sa seg villig til å være møteleder og foreslo Sten Are til referent.

Kurt ble enstemmig valgt til møteleder

Sten Are Nilsen ble enstemmig valgt til referent.

Sak 3
Valg at to til å underskrive protokoll.

Følgende ble foreslått: Thorbjørn Jentoftsen og Sven Fredriksen

Thorbjørn Jentoftsen ble enstemmig valgt.

Svein Fredriksen ble enstemmig valgt.

Sak 4
Årsmelding

Årsmelding ble lest opp, det fremkom ingen spørsmål eller innsigelser på årsmeldingen.

Årsmeldingen godkjent.

Sak 5
Regnskap

Regnskapet ble opplest og gjennomgått av kasserer Raymond Ramstad.

Det fremkom ingen spørsmål til regnskapet.

Regnskapet var revidert av Thorbjørn Jentoftsen

Regnskapet godkjent.

Sak 6
Medlemskontingent

Årsmøtet besluttet å følge innstillingen fra styret om å ikke øke kontingenten kommende år.

Kontingenten blir da 500,- kr for medlemmer. 250.- kr for familiemedlem nr 2. og 250,- Kr for Skoleelev / student.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7

Valg

En utakknemlig jobb ifg. leder i valgkomiteen Aina Midttun

Da leder ikke kunne stille til gjenvalg, som først antydet måtte valgkomiteen finne ny leder . Noe som ikke var helt enkelt.


Følgende er på valg. Kasserer, revisor og leder. Samt valgkomité.

Raymond Ramstad tok gjenvalg som kasserer. Enstemmig valgt

Thorbjørn Jentoftsen tok gjenvalg som revisor. Enstemmig valgt.

Følgende ble foreslått til Valgkomiteen. Lars Prytz og Leif Halland

Lars Prytz ble enstemmig valgt.

Leif Halland ble enstemmig valgt.

Da Lars Prytz hadde sagt seg villig til å være leder men av helsemessige årsaker måtte trekke seg fra styret var det ingen enkel jobb med å finne en erstatte. Det ble diskutert om Lars kunne stå som leder, for at ikke klubben skulle legges død. Å legge klubben død var ikke ønskelig av medlemmene. Da ingen ville stille som leder sitter nå klubben uten leder og det må kalles inn til et ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte blir Torsdag 7 Mars kl. 20:00.

Innbetalt kontingent vil bli tilbakeført til medlemmene. Minus 175.- kr som er kontingenten til nsff og årboka, om klubben opphører/legges død.

Etter mye fram og tilbake sa Kurt ja til å sitte som leder frem til Lars blir frisk.

Dette ble 10 for og 1 stemme mot Kurt Heggelund som leder.

Kurt ble da leder fremover..

Årsmøtet vedtar at vi stryker innkallingen til ekstraordinært årsmøte.

Sak 8
Innkommende saker

Ingen innkommende saker.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 21.40

Sven Fredriksen Thorbjørn Jentoftsen

Sign. Sign.