Vesterålen Fotoklubb (VFK)

Vesterålen Fotoklubb (VFK)

Mars 2019

Månedens bildeOpprettet av Leder VFK 12 mars, 2019 12:57:31

Winter wonderland Hovden Bø i Vesterålen.
Foto: Line Kristiansen

  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post252

Protokoll årsmøte 2019

ReferaterOpprettet av Leder VFK 11 mars, 2019 21:50:11

Protokoll årsmøte 2019

Til stede 11 medlemmer

Sak 1
Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent, ingen innvendinger.

Sak 2
Valg av møteleder og referent.

Innkommende forslag Sten Are Nilsen som møteleder, Kurt Heggelund sa seg villig til å være møteleder og foreslo Sten Are til referent.

Kurt ble enstemmig valgt til møteleder

Sten Are Nilsen ble enstemmig valgt til referent.

Sak 3
Valg at to til å underskrive protokoll.

Følgende ble foreslått: Thorbjørn Jentoftsen og Sven Fredriksen

Thorbjørn Jentoftsen ble enstemmig valgt.

Svein Fredriksen ble enstemmig valgt.

Sak 4
Årsmelding

Årsmelding ble lest opp, det fremkom ingen spørsmål eller innsigelser på årsmeldingen.

Årsmeldingen godkjent.

Sak 5
Regnskap

Regnskapet ble opplest og gjennomgått av kasserer Raymond Ramstad.

Det fremkom ingen spørsmål til regnskapet.

Regnskapet var revidert av Thorbjørn Jentoftsen

Regnskapet godkjent.

Sak 6
Medlemskontingent

Årsmøtet besluttet å følge innstillingen fra styret om å ikke øke kontingenten kommende år.

Kontingenten blir da 500,- kr for medlemmer. 250.- kr for familiemedlem nr 2. og 250,- Kr for Skoleelev / student.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7

Valg

En utakknemlig jobb ifg. leder i valgkomiteen Aina Midttun

Da leder ikke kunne stille til gjenvalg, som først antydet måtte valgkomiteen finne ny leder . Noe som ikke var helt enkelt.


Følgende er på valg. Kasserer, revisor og leder. Samt valgkomité.

Raymond Ramstad tok gjenvalg som kasserer. Enstemmig valgt

Thorbjørn Jentoftsen tok gjenvalg som revisor. Enstemmig valgt.

Følgende ble foreslått til Valgkomiteen. Lars Prytz og Leif Halland

Lars Prytz ble enstemmig valgt.

Leif Halland ble enstemmig valgt.

Da Lars Prytz hadde sagt seg villig til å være leder men av helsemessige årsaker måtte trekke seg fra styret var det ingen enkel jobb med å finne en erstatte. Det ble diskutert om Lars kunne stå som leder, for at ikke klubben skulle legges død. Å legge klubben død var ikke ønskelig av medlemmene. Da ingen ville stille som leder sitter nå klubben uten leder og det må kalles inn til et ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte blir Torsdag 7 Mars kl. 20:00.

Innbetalt kontingent vil bli tilbakeført til medlemmene. Minus 175.- kr som er kontingenten til nsff og årboka, om klubben opphører/legges død.

Etter mye fram og tilbake sa Kurt ja til å sitte som leder frem til Lars blir frisk.

Dette ble 10 for og 1 stemme mot Kurt Heggelund som leder.

Kurt ble da leder fremover..

Årsmøtet vedtar at vi stryker innkallingen til ekstraordinært årsmøte.

Sak 8
Innkommende saker

Ingen innkommende saker.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 21.40

Sven Fredriksen Thorbjørn Jentoftsen

Sign. Sign.

  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post251

Klubbkveld 7. mars

KunngjøringerOpprettet av Leder VFK 04 mars, 2019 10:52:01
Klubbmøte torsdag 7. mars kl. 20.00

SVGS kjeller

Program
• Bildevurdering
- Vi tar for oss bildene fra Årets fotograf
• Årets Fotograf Vi bestemmer tema for Årets Fotograf 2019
• Månedens bilde
• Mitt bilde v/Yvonne


Husk bidrag til månedens bilde!

Sendes til mndbilde@vefoto.no. Frist: torsdag kl. 15:00.
• Inntil 2 bilder pr. deltaker
• Filformat .jpg
• Bildekvalitet, oppløsning lengste side max 3072 piksler
• Helst fargerom sRGB. Annet fargerom kan føre til at farger ikke vises korrekt
• Vinner må stå over neste to konkurranser og er med å juryerer neste månedens bilde

Vi sees!
Styret

  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post250

Februar 2019

Månedens bildeOpprettet av Leder VFK 18 feb., 2019 23:10:52"Mot lyset. Pilegrim på vei mot Santiago de Compostela."

1/60 sek. - f/10 - ISO 400 - 60 mm.

Foto: Lars Prytz

  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post249

Januar 2019

Månedens bildeOpprettet av Leder VFK 18 jan., 2019 10:11:02

Gepardungene lærer å speide... , Maasai Mara Nasjonalpark, Kenya

Canon 5D IV, EF 100-400 f4,5 - 5,6 IS II USM + 1,4x III : 280 mm, ISO 320, f8 1/1500s

Foto: Sven Fredriksen

  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post248

Årsmøte 2019

KunngjøringerOpprettet av Leder VFK 15 jan., 2019 09:32:38
Årsmøte 2019
Torsdag 7. februar kl. 20:00.
Sortland Videregående Skoles kjeller

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Valg av møteleder og referent

Sak 3: Valg av to personer til underskrift av protokoll

Sak 4: Årsmelding 2018

Sak 5: Regnskap 2018

Sak 6: Fastsettelse av kontingent

Sak 7: Valg

Styremedlemmer : Velges for to år.
Leder : Velges for ett år.
På valg : Raymond Ramstad og Lars Prytz.
Valgkomite : Velges for ett år. Aina Midttun og Leif Halland er på valg.
Revisor : Torbjørn Jentoftsen er på valg.

Valgkomitéens innstilling:

Raymond Ramstad : Gjenvalg
Lars Prytz : På valg
Torbjørn Jentoftsen : Gjenvalg

Enkel servering

Hvis du ønsker å melde saker til årsmøtet, må de være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet avholdes. Saker sendes leder@vefoto.no.

Styret


  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post247

Klubbmøte januar

KunngjøringerOpprettet av Leder VFK 15 jan., 2019 09:27:48
Klubbmøte torsdag 17. januar kl. 20.00

SVGS kjeller

Program

• Bildevurdering
- Vi tar for oss bildene fra Hustadvika Fotoklubb

• Månedens bilde

• Mitt bilde v/SvenVi sees!

Styret

  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post246

Utsatt klubbmøte

KunngjøringerOpprettet av Leder VFK 10 jan., 2019 14:28:49
Dagens klubbmøte utsettes p.g.a. heftig værmelding.

Vi prøver igjen torsdag 17. januar.

Frist for innlevering til Månedens bilde utsettes tilsvarende.

Ny innkalling kommer mandag.

Styret

  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post245

Klubbmøte januar

KunngjøringerOpprettet av Leder VFK 07 jan., 2019 05:47:45
Klubbmøte torsdag 10. januar kl. 20.00

SVGS kjeller

Program


Bildevurdering
- Vi tar for oss noen av bildene som ble levert til Årets fotograf og diskuterer disse med utgangspunkt i kommentarene fra Hustadvika Fotoklubb.

• Månedens bilde

• Mitt bilde v/Sven


Husk bidrag til månedens bilde!

Sendes til mndbilde@vefoto.no. Frist torsdag kl. 15:00.
• Inntil 2 bilder pr. deltaker
• Filformat .jpg
• Bildekvalitet, oppløsning lengste side max 3072 piksler
• Helst fargerom sRGB. Annet fargerom kan føre til at farger ikke vises korrekt
• Vinner må stå over neste to konkurranser og er med å juryerer neste månedens bilde

Vi sees!

Styret

  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post244

Klubbmøte januar

KunngjøringerOpprettet av Leder VFK 01 jan., 2019 19:47:06

Godt nytt år!

Husk at neste møte er lagt til 10. januar. Ikke 3., som er første torsdag i måneden. Program kommer som vanlig på mandag.

Styret  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post243
« ForrigeNeste »