Vesterålen Fotoklubb (VFK)

Vesterålen Fotoklubb (VFK)

Fotokveld

KunngjøringerOpprettet av Sten Are Nilsen 03 juni, 2018 20:07:13
Fotokveld 7. Juni

Program

Sesongavslutning

Tur til Søbergsanden i Bø
Vi møtes ved Cirkel K på Sortland Kl. 17:30 avtaler samkjøring
Klubben skaffer engangsgriller.

Måndens bilde

Vi fotograferer og viser bilder på September møte.

Hvis det blir dårlig vær utsetter vi turen. Følg med på e-post

Husk mnd bilde for Juni, Juli og August
Frist på mnd bilde Torsdag kl.15 00

  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post230

Mai 2018

Månedens bildeOpprettet av Sten Are Nilsen 17 mai, 2018 11:10:59

Fra en av hennes mange turer rundt om.
Nikon 7100 f/10 1/400 sek iso 125
Foto: Line Kristiansen

  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post229

Årsmøte

ReferaterOpprettet av Sten Are Nilsen 13 feb., 2018 18:53:44

Årsmøte 2017

01/02-2018

Tilstede 14 medlemmer

Protokoll ført av Sten Are

Sak 1. Valg av møteleder og referent.

Forslag på møteleder. Kurt Heggelund. 14 stemte for. Enstemmig valgt.

Forslag på referent. Sten Are Nilsen. 14 stemte for. Enstemmig valgt.

Sak 2. Valg av to til å undertegne protokoll

Forslag. Benny Høynes. Valgt

Forslag. Svenn Fredriksen. Valgt

Sak 3. Godkjenning av innkalling.

Ingen innvendinger , innkalling godkjent

Sak 4. Årsmelding 2017

Årsmelding opplest av Kurt Heggelund

Ingen spørsmål ble stilt ang. Årsmeldingen. Godkjent.

Sak 5. Regnskap 2017

Regnskapet lest opp og gjennomgått av kasserer Raymond Ramstad han svarte samtidig på spørsmål som ble stilt av medlemmene ang regnskapet.

Regnskapet er revidert og godkjent av Thorbjørn Jenthoftsen.

Regnskapet godkjent.

Sak 6. Fastsettelse av kontigent

Styrets forslag: uendret kontigent

Innkommet forslag: Redusres til 500.- /250,-

Fotoklubben har i dag ingen husleie og gratis tilgang på møtelokaler, samt tilgang til prosjektor og pc. Ved reduksjon av kontigent vil det være naturlig å øke egenandelen ved feks. Julebord, Nssf kostet 175,- pr medlemm ,

Forslag: det stemmes over om 600.- er for mye. Alle viste stemmetegn til at en kontigent på 600,. kr er for mye.

Forslag: det stemmes over innkomende forslag . 12 for og 1 mot.

Ny kontigent 500,- / 250,-

Sak 7.Innmeldte saker:

Endring av styrets sammensetning og endring av aktivitetsgruppe.

Styret består i dag av fem faste medlemmer og to vara.

Forslag 1: styret skal bestå av fire medlemmer og en vara. Aktivitetsgruppa legges ned

Styret kan opprette aktivitets-gruppe til de prosjekter der det er nødvendig

Fra Vedtekter : Styret har fullmakt til å oppnevne utvalg til spesielle oppdrag eller funksjoner. Styret kan gi retningslinjer for de utvalg som oppnevnes.

Forslag 2: Aktivitets-gruppa og antall styremedlemmer beholdes som i dag. Kun styremedlemmer velges inn i aktivitets-gruppa.

Forslag 3: Styret skal bestå av tre medlemmer og en vara.

Dette ble diskutert frem og tilbake og det ble enighet om at det skulle stemmes over forslag 3 først. Det ble stemt over forslag tre , ingen viste stemmetegn for, og da forfalt forslaget med 14 stemmer.

Det ble diskutert ang. Ordlyden i forslag 1og det ble enighet om at paragraf måtte endres / fjernes fra vedtektene før det stemmes over forslag 1 og 2

Det stemmes over paragraf 5 fjernes fra vedtektene: 14 stemte for, enstemmig vedtatt

Det stemmes da over om styret skal bestå av 4 medlemmer + en vara. 14 stemte for, Enstemmig vedtatt.

DA kan det stemmes over forslag 1: 14 stemte for, enstemmig vedtatt

Forslag 2 falt da dødt.

Sak 8. Valg Følgende er på valg:

Leder Kurt Heggelund, Sekretær Sten Are, Styremedlemm Yvonne Reinholdsen

Varamedlem: Olav heggstad og Anne Baartvedt

Sten Are ble gjennvalgt for 2 år. Yvonne Reinholdsen ble gjennvalgt for 2 år.

Valgkomiteens forslag på nytt styremedlemm Øivind ingvaldsen

Øyvind ingvaldsen stemt inn som vara for 2 år.

Ny leder: Lars Pryts innstilt og stemt frem.

Styret består som følgende etter vedtektendringen

Leder: Lars Prytz

Nestleder: Sten Are Nilsen

Styremedlem: Yvonne Reinholdesn

Kasserer: Raymond Ramstad

Sekretær: Sten Are Nilsen

Varamelem: Øivind Ingvaldsen

Valgkomiteens forslag til ny valgkomite er

Leif Halland innstilt, Valgt inn for 2 år

Aina Midttun innstilt, Valgt inn for 1 år

Aina takket Kurt for god utført arbeid som klubbens leder.

Årsmøte avsluttet 21:30

Benny Høynes Sven Fredriksen

Sign. Sign.

  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post219

Tema Årets Fotograf 2018

Årets FotografOpprettet av Sten Are Nilsen 02 feb., 2018 18:51:07
Tema Årets Fotograf 2018 er som følger:

Høst

Forfall

Nærbilde / Macro

Froskeperspektiv


Innleverings frist Søndag 7/10 kl 23:59 via nsff sine innloggings sider.
https://info.nsff.no
  • Kommentarer(0)//www.vefoto.no/#post216